ประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา ภาคบังคับ

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.
นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ซึ่งจะเร่งขับเคลื่อนสำรวจเด็กที่ไม่ได้เรียนต่อ เพื่อเป็นแนวทางคัดกรองเด็กได้เข้าฝึกทักษะ รู้ทิศทางอาชีพของตนเอง รองรับตลาดแรงงานต่อไปด้วย โดยเน้นอาศัยครูแนะแนวของแต่ละโรงเรียนช่วยเปิดโลกทัศน์ให้เด็กเห็นความสำคัญของการมีวิชาชีพติดตัวหากไม่ได้เรียนต่อ เพื่อให้เด็กได้เข้ามาฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพและมีงานทำต่อไปได้
ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ภาพจาก : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี