ประชุมคณะทำงานเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม. เพชรบุรี ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น.
นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม. เพชรบุรี ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี คณะทำงานเสริมสร้างประสิทธิภาพฯ ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดสพม.เพชรบุรี และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมหาดเจ้าสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/aWr8D7tmsm7BnFE2A

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี