ประชุมผอ.สพท. ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมระบบ Video Conference ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565 ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC) กระทรวงศึกษาธิการ
โดยมีดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย
ผอ.กลุ่มงานในสังกัดสพม.เพชรบุรี ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี