ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
และฝ่ายบริหารในสังกัด สพม.เพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และฝ่ายบริหารในสังกัด สพม.เพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพม.เพชรบุรี จำนวน 22 แห่ง ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในสังกัด สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมหารือข้อราชการ การดำเนินงานรวมถึงการชี้แจงรายละเอียดในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในการบริหารงานต่อไป
…ทั้งนี้ได้มีการมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับนานาชาติ ในเวที 2022 IEYI World Virtual Contest ผลงานเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ ฯ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วม และโรงเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ฯ มอบเกียรติบัตรการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) YAPLONG Model มอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ การนำเสนอในช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก นายสุเทพ ทองสีไพล ผอ.ร.ร.วชิรธรรมโศภิต และเยี่ยมชมบูธผลงานโดดเด่นของโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา โดยได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่จาก นายเฉลิม จำปาวิจิตร ผอ.รร.หนองหญ้าปล้องวิทยา และคณะ อย่างดียิ่ง ณ ร.ร.หนองหญ้าปล้องวิทยา

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/Rxs2pF46fZyiFUX1Aภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี