ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และ นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงข้อราชการ ที่ได้รับนโยบายจากท่านเลขาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี