ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
video conference โดยมีนายสขิล พรวิษณุ ศน.สพม.เพชรบุรี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

ข่าว : นายสขิล พรวิษณุ / นางสาวพรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี