ผอ.สพม.เพชรบุรี นำทีมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น.
ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามกรอบวงเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานในสังกัด สพม.เพชรบุรี และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องธารน้ำเพชรบุรี สพม.เพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

อัลบัมภาพ : https://photos.app.goo.gl/kvEM8e9Mp31PurTr8

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี