ผอ.สพม.เพชรบุรี นำทีมประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.
ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 1 ของโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีให้ได้มาตรฐานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนบริหารการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สพม.เพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/pA64vquZL3ZWn7rGA

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี