ผอ.สพม.เพชรบุรี รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ.

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 22 โรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดสพม.เพชรบุรี และบุคลากรในสังกัดสพม.เพชรบุรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 พร้อมนำเสนอผลการปฏิบัติงาน และรับฟังคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการดังกล่าว
…โดยมี ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว ผอ.สพม.นครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.นครปฐม กรรมการ นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 กรรมการและเลขานุการ นางสาวรัชนีกร ชูเกลี้ยง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมเมตตาสามัคคีธรรม โรงเรียนคงคาราม

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ / นายธนาวุฒิ จันทร์ปรุง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ