ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team)ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นำทีมบุคลากรในสังกัด สพม.เพชรบุรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี นำโดย ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว ผอ.สพม.นครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.นครปฐม กรรมการ นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 กรรมการและเลขานุการ และนางสาวรัชนีกร ชูเกลี้ยง รักษาการ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัดสพม.เพชรบุรี เข้าร่วมรับฟังการประเมินตำแหน่ง ผอ.สพม.เพชรบุรี ในครั้งนี้ด้วย
…ทั้งนี้มีโรงเรียนในสังกัดสพม.เพชรบุรี ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานในการประเมินดังกล่าว ได้แก่ โรงเรียนคงคาราม
และโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สพม.เพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี