ร่วมยินดีต้อนรับผอ.สพม.เพชรบุรีคนใหม่ ผอ.อุทัย คำสีหา

วันที่ 4 ตุลาคม 2565
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสพม.เพชรบุรี ร่วมกันต้อนรับ นายอุทัย คำสีหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เนื่องในโอกาสที่มารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี โดยมี ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 ผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.เพชรบุรี ร่วมแสดงความยินดี และร่วมต้อนรับ บรรยากาศเป็นไปด้วยความปลาบปลื้มยินดี
ณ หอประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี