วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รอง ผอ.สพม.เพชรบุรี ได้รับมอบหมายจาก นายอุทัย คำสีหา ผอ.สพม.เพชรบุรี รวมทั้งบุคลากรกลุ่มอำนวยการในสังกัด สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/n1tSA8V7xBm36mLd7

ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ ภาพ : นางสาวสุปราณี เผ่าพงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี