สพม.เพชรบุรี จัดโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน 7 สและรณรงค์การจัดการขยะเปียก

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน 7 ส และรณรงค์การจัดการขยะเปียก พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และ ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามและปลอดขยะ รวมทั้งรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และผลักดันให้เกิดความร่วมมือของบุคลากรในสังกัดเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี ทั้งนี้มีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ จากวิทยากรพิเศษ คณะผู้บริหาร สพม.เพชรบุรี กิจกรรมแบบฝึกหัดท้ายการบรรยาย และกิจกรรม 7 ส Big Cleaning Day ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/wsvNRV756kv3h5bJ8

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี