สพม.เพชรบุรี ดำเนินการกำกับติดตามการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สถานศึกษาขนาดกลางรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานคณะกรรมการกำกับติดตามการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการกำกับติดตามการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาฯ ลงพื้นที่กำกับติดตามการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ของสถานศึกษาขนาดกลาง โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาดำเนินการตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ก่อนศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัดจะดำเนินการลงประเมินนักเรียน ต่อไป

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ภาพ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา