สพม.เพชรบุรี ลงตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผอ.สพม.เพชรบุรี พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รอง ผอ.สพม.เพชรบุรี นายเดชา ปาณะศรี รอง ผอ.สพม.เพชรบุรี รวมทั้ง ผอ.กลุ่ม/หน่วย สพม.เพชรบุรี และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.เพชรบุรี ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนในสังกัด สพม.เพชรบุรี อีกทั้งได้ให้กำลังใจแก่ตัวแทนศูนย์สอบ ประธานสนามสอบ คณะกรรมการกลาง และนักเรียนผู้เข้าสอบในครั้งนี้

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ / นายธนาวุฒิ จันทร์ปรุง และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.เพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี