เข้าร่วมโครงการ ASEAN DATA SCIENCE EXPLORERS จัดโดย เครือข่ายเยาวชน SEED Thailand คณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อดิจิทัล ในกลุ่มเยาวชนอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย วุฒิสภา ร่วมกับมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม

ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณสังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี กล่าวปราศรัยให้กับนักเรียน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ที่เข้าร่วมโครงการ ASEAN DATA SCIENCE EXPLORERS จัดโดย เครือข่ายเยาวชน SEED Thailand คณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อดิจิทัล ในกลุ่มเยาวชนอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย วุฒิสภา ร่วมกับมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีทักษะทางดิจิทัลและการพัฒนาแอปพลิเคชั่นผ่านการใช้โปรแกรม SAP Analytics Cloud และ SAP Build Apps ณ ห้องประชุมชาติชาย – ภารดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม…

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี