เชิญชวนแข่งขันแนะนำหนังสือโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) กำหนดจัดการแข่งขันแนะนำหนังสือโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น ในรูปแบบออนไลน์

ขอเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจ ส่งนักเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
โดยยื่นเอกสารการสมัคร รวมทั้งส่งคลิปวิดีโอ

ตามLink https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdztiDVO9x40RXiGdfUaVBh2uQbWOAi-sbiyAD5Q3EKDs_9Sw/viewform

ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี