เตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ฯ ครั้งที่ 2

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.

นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นางสุพิชชา แสนสวย นักวิชาการศึกษา สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการดำเนินงาน >>โครงการ TO BE NUMBER ONE<< จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม นายอรุณ สรรพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

คลิกเลือกชมภาพเพิ่มเติม หรือผ่านทาง Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี