เทศกาลอาหารผสานศิลป์ เมืองเพชร เมืองสร้างสรรค์ Phetchaburi Creative City : Eat & Art Unlimited

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเดชา ปาณะศรี รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมเทศกาลอาหารผสานศิลป์ เมืองเพชร เมืองสร้างสรรค์ Phetchaburi Creative City : Eat & Art Unlimited กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสาธิตงานช่างเมืองเพชร สู่การเป็นเมืองช่างแห่งสยามอย่างยั่งยืน นิทรรศการเมืองสร้างสรรค์ การสาธิตอาหาร (อาหารวัง อาหารวัด อาหารนวัตกรรมและอาหารชุมชน) อีกทั้งตลาดวัฒนธรรม ร่วมสมัยสไตล์พริบพรี/Workshop และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
…โดยมี นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ ณ อาคารสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณภาพจาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี