เสวนาสภาวการณ์การศึกษาไทยปี 2566 ครั้งที่ 2 ภาคตะวันตก จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายวรากรณ์ นาถมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง สภาวการณ์การศึกษาไทย ปี 2566 ครั้งที่ 2 ภาคตะวันตก จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ดร.สุเทพ แก่งสันเที๊ยะ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม
ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา บีช รีสอร์ท หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี