การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อยกย่องและเชิงชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านเกษตรสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ความสามารถสู่สังคมตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.เพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี